Wat maakt ons bijzonder?

Elders maar niet op afstand

Uw Eerstelijn werkt met lokale teams voor een beperkte groep huisartsen. Zo zullen uw patiënten dus met de bekende tongval te woord worden gestaan. De aanspreekpunten voor uw praktijk zullen altijd dezelfde zijn en wij zullen uw praktijk regelmatig bezoeken om voeling te houden met uw werkwijze. Wij kennen uw sociale kaart.

Triage op maat

Samen met u stellen wij de voor u gewenste werkwijze vast en leggen dit vast in ons kennissysteem. Meer informatie.

Telefoondienst/Triage

De telefonische triage wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een gediplomeerde doktersassistente (mbo) en/of gediplomeerd triagist met ervaring in de eerstelijnszorg (huisarts). Zij werkt volgens de NHG triagewijzer. Meer informatie

Efficiënte agendaplanning

Voor ons is telefonische patiëntenzorg de ‘core business’. Alle medewerkers worden daarom opgeleid en begeleid op een juiste agendaplanning.

Patiëntgegevens – AVG

Gegevens c.q. afspraken worden in uw patiënten systeem (HIS), middels beveiligde verbindingen, verwerkt. Als waren wij een medewerker binnen uw praktijk. Patiëntgegevens blijven daarmee binnen één zorgaanbieder en is een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbare gegevensverwerker. Een Verwerkersovereen-komst maakt onderdeel uit van het samenwerkingscontract met de praktijk.

Waarborg continuïteit bij ziekte en vakantie

Wij voeren onze werkzaamheden uit binnen een groot team en zijn daardoor minder kwetsbaar voor individuele ziektegevallen en/of vakanties. Hierdoor kunnen wij de bereikbaarheid waarborgen. In geval van een lokale calamiteit kan hulp van een geografisch aanpalend team worden gevraagd.

Terug naar boven